Jemtlands Tidning  –  1979:1

Format: A5   Antal sidor: 16
Redaktör: Ulf Pettersson

Heimbygd

  De va bätter för – Per-Erik Wåglin
  En dårhusscen – Ur Jämtlands-Posten från den 7/1 1886
  Revolutionären. Jamten som krossade Gustav Vasa-dynastin – Bo Oscarsson
  Norrlands första mineraljakt. Del 2 – Björn Björck
  Hårre de gjeck te når gåbben uti gåla feck ti tannränsla – Ur Jämtlands-Posten från år 1886
  Tempus – Per-Erik Wåglin
  1979 års Hederspristagare (den ene), Jöns Fahlén – Stefan Halvarsson
  1979 års Hederspristagare (den andre), Ville Roempke – Gunnar Nilsson
  Ett rättsfall rörande rennäringslagen – Stefan Halvarsson
  Litte leta jamska – Bo Oscarsson
  Hällmålningar – Fångstgropar – Bo Oscarsson
  Ordstäv och härmningar – Upptecknat av Anders Backman-Jämte
  Jonas Stadling. En märkesman – Per-Erik Wåglin
  Insändarspalt – "Vän av ordning"
  Om Jämtalands bebyggande – Ulf Pettersson
  P.B. – Tankar bakom musiken – Olle Söderlund
  Bild på baksidan: Hederspristagare Jöns Fahlén och Olle Grubb, klädda i genuina vardagskläder à Klövsjö

Jamtamot

  Ledare: Jubileumsnummerledarkommentarer – Ulf Pettersson