Jemtlands Tidning  –  1978:2

Format: A5   Antal sidor: 16
Redaktör: Ulf Pettersson

Heimbygd

  Schluring et a Pe-Danilsa – Gunnar Nilsson (d.y.)
  Flata : Strömsund : Flata – Nils Sjölander
  Notis: Länsmannen Olof Sidenius straffar jamtar – Ur Brunflo dombok 1749 genom Bo Oscarsson
  Dikt: När höstens vindar rista kalla – Per-Erik Wåglin
  Norrlands första mineraljakt. Del 1 – Björn Björck
  Knaggliga funderingar kring tomback och tomtaback – Stefan Halvarsson
  Tidningar från Jamtland – Förteckning sammanställd av Bo Oscarsson
  Adlersparre-stenen i Hovermo – Per-Erik Wåglin
  Stoppa förtrycket. Del 4: Jamskan och språkforskningen – Bo Oscarsson
  Dikt: Stårsan arbei herri staa – Gunnar Nilsson (d.y.)
  Bordsvisa: Nu ske mæ æta – Förmedlad av Gunnar Nilsson (d.y.)
  Rosa Arbman – Per-Gunnar Norman
  Jamska – Västnordiskt språk – Bo Oscarsson
  Hymne til stauren! – Anne Gullbjørg Digranes
  1878-1978. Hundraårsminnet av Erik Festins födelse –

Jamtamot

  Ledare: Diverse kommentarer av Redaktören – Ulf Pettersson
  Krönika över verksamhetsåret 1977-78 – Gunnar Nilsson (d.y.)