Jemtlands Tidning  –  1978:1

Format: A5   Antal sidor: 16
Redaktör: Ulf Pettersson

Heimbygd

  Notis: Storsjön förgiftas av flygbensin – Ulf Pettersson
  Den underjordiska hålan i Aspås – Bo Oscarsson
  Jamska: Sjanudrott'n – Bo Oscarsson
  1978 års Hederspristagare, Göran Karlholm – Stefan Halvarsson
  E reis – Tajland – Arne Rubensson
  Handøl – Christer Jonsson
  Wilhelm Peterson-Berger – Olle Söderlund
  Stoppa förtrycket. Del 3: Släpp Sproteidet och Bynäset fritt! – Bo Oscarsson
  Några reflexioner om de samiska ortnamnen i Jamtland – Ando Andersson
  Inget OS utan snus eller från Frankrike till Frankrike – Ando Andersson
  Annons: Butterick's har kommit till Stan – Bengt Olander och Maria Janke

Jamtamot

  Ledare: I huvet på Redaktören – Ulf Pettersson
  Uppmaning: Angående visförslagen – Hans-Peter Burman
  In memorian: Storjamten Kalle Nilsson – Karl Zetterström
  Funderingar av Skrivar'n – Bo Björkstrand