Jemtlands Tidning  –  1977:2

Format: A5   Antal sidor: 16
Redaktör: Ulf Pettersson

Heimbygd

  Sensationell upptäckt. En medeltida dörr i Aspås – Bo Oscarsson
  Rödluva än en gång. Genmäle till Calle Z. – Bo Oscarsson
  Avdelningen citat – Ulf Pettersson
  En kort redogörelse för jämtländsk spelmanstradition – Gunnar Nilsson (d.y.)
  E reis – La France??? – Arne Rubensson
  Jämtland, Jemtland eller Jamtland? – Bo Oscarsson
  Jamska – Ord rörande våtmarker – Bo Oscarsson
  Jamt fängslad för inbrott (eller gäspning) –
  E litta vis åm Jamt'n – Upptecknat av Håkan Håkansson
  Till 300-årsminnet av Jamtlands senaste befrielse 1677 – Fastesson & Bo Oscarsson
  Upsala – Lenna Jernväg – Sten-Erik Beskow
  Gruvorna i Lunndörren – Björn Björck
  Stoppa förtrycket. Del 2: Stoppa bombningarna! – Bo Oscarsson

Jamtamot

  Ledare: Red har ordet – Ulf Pettersson
  Uppmaning: Angående sångboka – Hans-Peter Burman
  Meddelande: Skriv som du talar – Ulf Pettersson
  ÖH:s reflexioner – Thord Larsson-Graff
  Arut & Klent – Ulf Pettersson
  Ur protokollet – Caspariana – Stefan Halvarsson
  Krönika över verksamhetsåret 1976-77 – Per-Gunnar Norman