Jemtlands Tidning  –  1977:1

Format: A5   Antal sidor: 16
Redaktör: Ulf Pettersson

Heimbygd

  1977 års Hederspristagare, Lars-Erik Lundberg – Per-Gunnar Norman
  Borta bra men hemma bäst – Per-Åke Wiklund
  Hur ska vi egentligen skriva vårt hemläns namn? – Ulf Pettersson
  Sagan om rödluvan – Kalle Zetterström
  Frontgruvan. Myt med bakgrund!!!!! – Gunnar Nilsson (d.ä.)
  Stoppa förtrycket. Del 1: Jamtland åt jamtarna! – Bo Oscarsson
  En sensationell upptäckt. En teckning år 1828 av Aspås gamla kyrka – Bo Oscarsson
  Om Skrivaren Birger Caspari och Sunufatarungo – Stefan Halvarsson
  Helvetes-visa, Jämtland – Beppe Wolgers
  Tanke vid tidningen, Jämtland – Beppe Wolgers

Jamtamot

  Ledare: Bröder, ännu ett år har gått ... – Ulf Pettersson
  ÖH:s reflexioner – Bo Oscarsson
  Jamtamot i tiden – H2O
  Räkneövning för hågade Jamtar –
  Om svårigheterna att samtidigt sitta å flera hästar – Stefan Halvarsson
  MOTgäng som sensation – Ulf Pettersson
  Ur protokollet – Stefan Halvarsson
  Artut & Klent – Ulf Pettersson
  Telegram, tänkta att skickas – Jamtamot