Jemtlands Tidning  –  1976:2

Format: A5   Antal sidor: 12
Redaktör: Ulf Pettersson

Heimbygd

  Visförslag –
  1973 års Hederspristagare, Karl-Fredrik Jehrlander – Per Hårstam
  1974 års Hederspristagare, Ragnar Ohlson – Ulf Pettersson
  1975 års Hederspristagare, Beppe Wolgers – Ulf Pettersson
  1976 års Hederspristagare, Anna Magnusson – Stefan Halvarsson
  Växer Jemtland!? – Per-Gunnar Norman
  En Jamt på Island – Leif Jacobsson

Jamtamot

  Ledare: Åren går! – Ulf Pettersson
  ÖH:s reflexioner eller hur motvind blev MOTvind – Bo Oscarsson
  Brev till Jamtamots styrelse – Phingal von Sydow
  Svar till Phingal von Sydow – Ulf Pettersson
  Samarr på hög nivå (1187 m.ö.h.) – Håkan Hagblom & K. Lundin
  Ett antal synpunkter i största allmänhet å Jamtamot – Stefan Halvarsson
  Korsord på jamska – Ulf Pettersson