Jemtlands Tidning  –  1975:1

Format: A5   Antal sidor: 16
Redaktör: Thomas Johnsson

Heimbygd

  I huvu't på en jamt – Erik Eriksson
  Ett Zetterströmskt minne – Kalle Zetterström
  Pehr Wilhelm Wargentin – Per-Gunnar Norman
  Östersund – Rivas eller bevaras? – Sten Rentzhog
  Kraftbygge i Ljungan blir regeringsfråga – Lars-Erik Lundberg
  Annonser på sista sidan: Berndtssons boktryckeri, Fresks,
    Jemtlands folkbank, Frimans ur, Landbys, TILL-bryggerier
    Burmans, Hübenettes

Jamtamot

  Ledare: Åldringens skål och barnets vatten – Thomas Johnsson
  En cynisk betraktelse – "Blyg, tillbakadragen stackare"
  ÖH:s reflexioner – Per-Erik Wåglin
  Artut & Klent – Thomas Johnsson
  Godens reflexioner – Stefan Halvarsson
  Brännartävling – Thomas Johnsson
  Några axplock ur Moten ht 1974 – Leif Jacobsson
  Ur protokollet – Stefan Halvarsson
  Fototävling – Jamtamot