Jemtlands Tidning  –  1974:2

Format: A5   Antal sidor: 12
Redaktör: Thomas Johnsson

Heimbygd

  Samfundet Storsjöodjurets Vänner – Sven-Bertil Jansson
  Slaget vid Lillsundet – Per-Gunnar Norman
  Heimbygda – Einar Lauritzen
  Annonser: Diverse – Nyodex gurgelvatten, Sko-Sture, Till, Härjedalens Trä (Hede)

Jamtamot

  40 år sedan sist! – Thomas Johnsson
  Ledare: I höst, för framtiden – Thomas Johnsson
  En cynisk betraktelse –
  ÖH:s reflexioner – Per-Erik Wåglin
  Godens reflexioner – Stefan Halvarsson
  Notis: Skrivarns inlägg – Thomas Johnsson
  Kolorerade funderingar om Kammaren – Staffan Nyström
  Notis: Upsala-Lenna Jernväg – Thomas Johnsson
  Artut & Klent – Thomas Johnsson
  Ur protokollet ... (29/4 1934) – Alan Kristenson via Thomas Johnsson
  Brännartävling – Thomas Johnsson
  Fototävling – Thomas Johnsson