Jemtlands Tidning  –  1974:1

Format: A5   Antal sidor: 12
Redaktör: Thomas Johnsson

Heimbygd

  Tibrandshögen – Lennart Björkquist
  Notis: Jämtlands vapen – Phingal von Sydow
  Annonser: Diverse – Medborgarskolan, Härjedalens Trä (Hede), Verkstads (Hede)

Jamtamot

  Ledare: Olika aspekter på ensamhet – Thomas Johnsson
  En cynisk betraktelse –
  ÖH:s reflektioner – Stefan Halvarsson
  Axplock ur Motet 1972-73 – Gunnar Ingelman
  Hyllning till Jamtamot den 16 mars 1973 – Ulf Jonasson
  Broder Arthurs donationsbrev – Arthur Bååthe
  Ge din kropp till Fonden – Phingal von Sydow
  Brevet från Zetterström – Kalle Zetterström
  Ur protokollet ... (12/5 1944) – Ingvar Arbman via Red.
  Ett minus – Björn Wahlstedt
  Notis: Nya böcker – Thomas Johnsson
  Artut & Klent – Thomas Johnsson

Sverige

  Smånotiser: Lotskrav, Sjöfolk och Presstop – Thomas Johnsson