Jemtlands Tidning  –  1972:1

Format: A5   Antal sidor: 12
Redaktör: Thomas Johnsson

Heimbygd

  ... och mitt bland all tid – Holger Olsson
  Annons: Den oslagbara – Viking – Seglarstöveln
  Den jämt-härjedalska hembygdsrörelsen. Del II – Lennart Björkquist

Jamtamot

  Rapport från Jamtamots Jamtsökarexpedition – Staffan Jonsson
  Ledare: Namnbyte – Thomas Johnsson
  En cynisk betraktelse –
  Jamtamotutställningen – En storslagen expo – Stefan Halvarsson
  Artut & Klent – Thomas Johnsson
  Efterlysning – Thomas Johnsson
  Nattliga samarrangemang med Birkarlarna? – Thomas Johnsson
  Det vakande ögat – Thomas Johnsson
  Notis: Lusläsare – Thomas Johnsson

Härja-Jämtska avdelningen

  HJ och Jemtlands Tidning – Margareta Högstorp
  Härja-Jämt – En larvig flickförening? –
  Oppsitje 6 nov 1972 –
  Mitt första Oppsitje – Kerstin
  Apropå HJ:s medverkan vid mannekänguppvisningen 12 nov 1972 – Kerstin