Jamtlands Tidning  –  Redaktörer

ht 1972 – vt 1975 .. Thomas Johnson
ht 1976 – vt 1977 .. Arne Rubensson
ht 1977 – vt 1980 .. Ulf Pettersson
ht 1980 – vt 1981 .. Lars-Göran Larsson
ht 1981 – vt 1983 .. Arne Nilsson
ht 1983 – vt 1985 .. Mats Östlund
ht 1985 – vt 1987 .. Anders Johannisson
ht 1987 – vt 1988 .. Erik Vesterlund
ht 1988 – vt 1989 .. Anders Johannisson
ht 1989 – vt 1990 .. Petter Edman
ht 1990 – vt 1991 .. Per-Ove Zetterlund
ht 1991 – ht 1993 .. Lennart Nilsson
vt 1994 – ht 1995 .. Johan Larsson
vt 1996 – ht 1997 .. Erik Markstedt
vt 1998 ................ Fredrik Nilsson
ht 1998 – vt 1999 .. Markus Hed
ht 1999 – vt 2002 .. Tomas Persson
ht 2002 – vt 2004 .. Ole Nilsson
ht 2004 – vt 2005 .. Andreas Karlsson
vt 2005 .................. Gustaf Jernberg
ht 2005 – vt 2006 .. Ole Nilsson
ht 2006 – vt 2007 .. Mårten Oscarsson
ht 2007 .................. "Nyllet"
vt 2008 .................. Anders Viktorsson
ht 2008 – vt 2009 .. Jon Nyström
ht 2009 – ht 2010 .. Jonas Andersson
vt 2011 .................. Jon Nyström
vt 2012 .................. Mats Larsson
ht 2012 – vt 2013 .. Anders Viktorsson
ht 2013 .................. Fabio Arcangeli
vt 2014 – vt 2015 .. Olof-Anders Sikku
ht 2015 – vt 2016 .. Tobias Adolfsson
ht 2016 – vt 2017 .. Rasmus Jemtå
ht 2017 – vt 2018 .. Magnus Green
ht 2018 – vt 2019 .. Kristoffer Saengsee Eskilsson
ht 2019 – vt 2020 .. Rasmus Ejnebrand