Jamtlands Tidning  –  Information

Jamtlands Tidning (JT), som medlemsorgan för Jamtamot i Uppsala, grundades som Jämtlands-Posten år 1972, allt tack vare broder Thomas Johnsons (sedermera Storjamt) entusiasm och uthållighet. Under åren 1973–1983/1 hette tidningen Jemtlands Tidning, men fick fr.o.m. nr 2/1983 det nuvarande namnet efter ett förslag från dåvarande br ÖH L-G Larsson, tillika Redaktör emeritus.
JT 1/1975
Redaktören emeritus Thomas Johnssons klassiska jubileumsnummer från 1975.
JT 2/1983
Det första numret (1983:2) med
namnet Jamtlands Tidning.
Nya nummer av tidningen ska i idealfallet publiceras en gång per termin, åtminstone enligt den förste Redaktörens intentioner. I praktiken har dock utvecklingen av Internet gjort att mycket av information till Jamtbröderna fås via Jamtamots webbsidor, varför tidningen numera ederas med en lägre frekvens relativt de i gyllene åren under det förra årtusendet.
JT 1/2011
2011:1
JT 1/2009
2009:1