Jamtlands Tidning  –  Hurusom jag ...

Hurusom jag ...     En serie artiklar av Ando Andersson, publicerade i Jamtlands tidning.

Nummer Sidor Artikel
1980:2 10-11 Nr 1 Hurusom jag avlade visit vid Svegs tingsrätt, eller huruledes jag spenderade tiden å lokalens vilorum.
Avskiljare
1991:2 24-25 Nr 2 Hurusom jag med elegant svansföring för en tid sedan idkade lägerverksamhet och under Kungliga Jämtlands Fältjägarregementets fanor försvarade vårt kära hemland.
Avskiljare
1992:1 12-13 Nr 3 Hurusom jag bevistade mitt första Mot. En biografisk självrannsakan av Storjamten Ando.
Avskiljare
1994:1 10-11 Nr 4 Hurusom jag och Broder Thomas Johnsson frös och svalt och rullade stenbumlingar på Himmelsraften.
Avskiljare
1994:2–1995:1 24-25 Nr 5 Hurusom jag jämte den klassiska trion Sundelin, Hårstam och Oscarsson bedrev fishing och idkade lägerliv.
Avskiljare
1995:2 26-27 Nr 6 Hurusom jag jämte Storjamten Halvars moatjé, traskade runt Ansåtenhelvete och blev abrupt avbrutna vid efterföljande vattendrag.
Avskiljare
1996:1 15-16 Nr 7 Hurusom jag avlade visit å Kulturgeografen i Upsala, och nästan inte överlevde.
Avskiljare
1996:2–1997:1 10-11 Nr 8 Hurusom jag avlade visit hos fjällmannen och bastubrännaren Mårten Jonsson.
Avskiljare
1999:1 Nr 9 Hurusom jag i vilande natten fann min väg till Lappredikanten Sture Forsegård.
Avskiljare
2002:1 Nr 10 Hurusom jag utövade fysikaliska övningar för att uppnå toppkondition.
Avskiljare
2005:1 10-12 Nr 11 Hurusom jag jojkade i Jokkmokk t.o.r och retur.
Avskiljare
2009:1 20-21 Nr 12 Hurusom jag med NN senior utövade storsjöfiskjing och sånär blev ihjälslagen för en fläslsvåls skull.