Historik  –  Jamtamotwebben 1996

        

N henn sia vaort oppdatere ta a Stasi-Lars nårr dă to pao å vaort maortt pao kvellsien n 5:e november 1996.

                   

              

    

    

    

    

Direktlänkar till ett urval sidor

 Jamtamots styrelse 1915  Stormotet 1995  Jamtarnas gamla lag
  (av Carl-Göran Ekerwald)
 Krönika 1993-94  Julmotet 1995  Folkstämningen i Jamtland vid över-
  gången till Sverige (av Carl-Göran Ekerwald)
 Krönika 1994-95  Jamtamot på Birkarlarenneth  Vägledning för stavning av Jamska
  (av Bodil Bergner, Berta Magnusson och Bo Oscarsson)
 Nya tolkningar av Jamtamots logotyp

>

Postadressen till Jamtamot är c/o Norrlands Nation, Box 612, 751 25 UPPSALA.
Hemsidan är under ständig utveckling där den aktuella versionen är daterad enligt det som noterats i början av dokumentet. Synpunkter
negligeras ej. Den invald Jamt som har bytt adress kan meddela detta till Samfundet Kartotekets Vänner genom (n Stasi-Lars).