Motet den 14/2 1931

Gruppfoto vid Motet å restaurang Phoenix festvåning (2:a våningen) den 14/2 1931
Gruppfoto vid Motet å restaurang Phoenix den 14/2 1931
Foto: Br Anton Andersson
NOT: Storjamten är Eric Festin. Han som håller armen över Skrinet är dåvarande
Skrivaren, sedemera "spökprästen i Borgvattnet", Erik Lindgren.