Jamtar på Mot på 1930-talet
Jamtar på Mot på 1930-talet. Längst fram till höger i bild syns den för mången studentgeneration imposante Rektor Hägglund. Foto: Br Anton Andersson.

Jamtamot 1915–1945

      –

Motlokaler

Seineste oppdatering: 2015-02-22

Gästis / Stadshotellet

De första Moten efter rekonstruktionen år 1915 avhölls på "Övre Gästis", dvs på Stadshotellet i Uppsala vid den tiden. "Övre" avsåg de lokaler som fanns ovanför den egentliga restaurangen och där privata sällskap för en överkomlig summa kunde hyra mindre festlokaler. Samma förhållanden gällde på restaurangen "Phoenix" vid Fyris torg, där Moten med några få undantag gick av stapeln under åren 1916-1934. Från slutet av 1940-talet började Jamtamot avhålla de flesta av sina mot på Norrlands nation. Julmotet hölls dock oftast på extern lokal.
Stadshotellet (Gästis) år 1902
Stadshotellet ("Gästis") på Drottninggatan i Uppsala år 1902. På andra våningen, ovanför den stora restaurangen, kunde man boka små lokaler, och där grundades förmodligen Jamtamot Redivivum i februari 1915, och man vet säkert att det första styrelsemötet hölls där.
Stadshotellet (Gästis). Innergården
Stadshotellet ("Gästis") inifrån gården i slutet av 1950-talet. Under senare år har Bjerkings ingenjörsbyrå huserat i byggnaden, och sedan 2010 restaurangen "Oasia".
Uppsala gamla gästgivargård låg förr i hörnet av Drottninggatan och Nedre Slottsgatan, där Hantverksföreningen ligger idag. Den flyttade med namnet "Stadshotellet" (men i folkmun fortfarande "Gästis") till det nybyggda huset år 1857. I modern tid har Bjerkings ingenjörsbyrå huserat i byggnaden, men blev sedan oktober 2006 substituerade av en nyöppnad krog med det passande namnet Stadshotellet. Fr.o.m. år 2010 huserar restaurang Oasia (gamla Gästis) i lokalerna.
Gamla bilder från Stadshotellet finns på Upplandsmuseet.

Phoenix

På restaurang Phoenix vid Fyristorg 8 hölls fram till år 1934 (då restaurangen stängdes) de flesta av moten. Se t.ex. två gruppfoton, foto 1 och foto 2, från motet på Phoenix den 29/11 1931.De som blev medlemmar av Jamtamot under mellankrigstiden var naturligtvis också med några få undantag medlemmar av Norrlands nation. Den fastare anknytningen till nationen, där föreningen är en av sju stycken s.k. landskapsföreningar, skedde först en bit in på 1940-talet.
Phoenix år 1865
Phoenix-huset år 1865
Phoenix år 1903
Phoenix-huset år 1903

Phoenix festsal år 1934
Phoenix festsal på andra våningen. Året var 1934. Sista motet på Phoenix ägde rum den 29/4 1934 då Skr Alan Kristenson (från Oviken) höll högtidstalet.
Phoenix år 2014
Phoenix-huset år 2014
Phoenix-huset stod färdigbyggt år 1839, och rymde till en början krogen Österbergs källare, även kallad "Äpplet" på grund av att det på krogskylten fanns en avbildning av Upplands landskapsvapen, Riksäpplet. Krogen är nämnd i Glunt n:r 13, Huru Gluntens svårmod, på "Äpplet", skingras av Magisterns vårfantasier (LYSSNA). Krogen hette några år Löfvens källare (efter krogens ägare Claes Löf) och sedan på 1880-talet och framåt för Phoenix (efter myten om Fågel Fenix).
Byggnaden rivningshotates år 1934, men kom istället att bli upprustad för att fr.o.m. samma år rymma en mjölkbar samt en affärsfirma. Sedermera hade bl.a. Uppsala turistbyrå sin plats i huset, och år 1983 genomgick byggnaden en fullständig ombyggnad men med en bibehållen exteriör.
Numera finns på nedervåningen dels den nya restaurangen Phoenix och dels en resebyrå. På övervåningen finns ett nyöppnat vandrarhem, "Uppsala hostel", med mindre rum i den gamla festvåningen på plan 2. Den tredje våningen (vindsvåningen) inreddes till en bostad med två lägenheter för kronprinsessan Victoria när hon inledde sina studier i Uppsala 2001. I januari 2015 öppnade en ny restaurang i huset med det gamla namnet Phoenix, och längst till höger i gatuplanet ligger gourmetkrogen Hambergs Fisk.
Gamla bilder från Phoenix finns på Upplandsmuseet.

Hushållsskolan

"Hushållsskolan" (Fackskolan för huslig ekonomi) låg i korsningen Trädgårdsgatan-Slottsgränd, och var ett billigt alternativ som festvåning för slutna sällskap. Sedan år 2006 ligger den katolska högskolan Newmaninstitutet i lokalerna.
Festvåningen på Hushållskolan på 1930-talet
Festvåningen på Hushållskolan på 1930-talet
Hushållsskolan idag
Huset idag.
Gruppfoto från motet på Huhållsskolan 28/11 1936.

Rullan

Restaurang Rullan omkring år 1868
Restaurang Rullan i Järnvägsparken i Uppsala omkring år 1868 med den helt nybyggda järnvägsstationen skymtande längst bak i bild (järnvägen till Uppsala invigdes år 1866). Platsen rymmer nuförtiden parkeringsplatsen till Stadshuset i Uppsala. Rullan brann ner till grunden år 1946.
Restaurang Rullan vid sekelskiftet 1800/1900
Bakom trädgårdsserveringen på restaurang Rullan vid sekelskiftet 1800/1900
Gruppfoto från motet på Rullan 20/11 1943.

Flustret

Jamtamot höll vid ett antal tillfällen MOT i Flustrets enskilda lokaler på andra våningen.
Br PM