Hederspriset  –  Priset som sådant

Jamtamots Hederspris instiftades år 1973 och tillhörande statuter antogs å Stormotet den 16 mars samma år. Enligt statuternas §1 kan den
som gjort en värdefull insats för Jämtlands län
tilldelas priset. För att i någon mån avgränsa kretsen av presumtiva kandidater sägs emellertid vidare i §1 att "Som pristagare må endast fysisk person ifrågakomma; dock utgör sundsvallare avgjort försvårande omständighet". Tack vare generösa donationer från medlemmarnas sida, inte minst från Storjamten Arthur Bååthe, kunde en första utdelning ske redan vid Julmotet 1973, då Karl-Fredrik Jehrlander från Stan (Östersund) tilldelades priset.

Varje Hederspristagare får förutom ett stort, inramat diplom även något annat påtagligt som symbol för utnämningen. Under de första åren utgjordes dessa påtagligheter mestadels av konstverk i form av tennsmiden gjorda av i första hand Olle Festin (8 st) och Erik Lindberg (3 st), men även en och annan keramikskål, finnvävnad, bonad, supskåp, tennfat och skulptur delades ut. Från och med det år 1993 då Sten Rentzhog var pristagare har dock ett alldeles utmärkt lika-för-varje-år-pris delats ut, nämligen en kopia i skala 1:3 (längd 55 cm) av den fångstsax med vilken Storsjöodjuret i början av 1900- talet avsågs att infångas. Tillverkare av prisen är K-G Lindblad i Smedja Hammarede i Børsn, dvs Böle (Rätansböle) på svenska, i Søvest-Jamtland. Det fullstora originalet finns på Jamtamots kammare och en kopia hänger på Jamtli i Östersund.

Klicka på Hederspristagare för en fullständig förteckning över alla hittillsvarande pristagare.
    
Jamtamots nuvarande Hederspris, en kopia i skala 1:3 (längd 55 cm) av den fångstsax med vilken Storsjöodjuret i början av 1900- talet avsågs att infångas. Det fullstora originalet finns på Jamtamots kammare och en kopia hänger på Jamtli i Östersund.

Tillverkare av prisen är K-G Lindblad i Smedja Hammarede.