Hederspriset  –  Jamtamots Hederspristagare år 2019


Carina Grahn Hellberg mottar priset
Hederspristagaren mottar sitt pris och diplom av Jamtamots Överhövding Simon Jonsson.
Foto: Br Red Kristoffer Saengsee Eskilsson
Carina Grahn Hellberg och Jamtamots styrelse 2019
Hederspristagaren omgiven av Jamtamots styrelse.
Foto: Br Red Kristoffer Saengsee Eskilsson
Carina Grahn Hellberg, Krokom
Student- och hembygdsföreningen Jamtamot i Uppsala utsåg på Julmotet den 24/11 2018 Carina Grahn Hellberg till Hederspristagare för år 2019.
Som bevarare och utvecklare av Krokoms Gamla lanthandel, evenemangsarrangör, vissångerska, spridare av jamskan, jamtsk kultur och historia är hon en eldsjäl.
Hederspriset delades ut vid Hedersprisbanketten på Norrlands nation i Uppsala den 15/3 2019.
Carina Grahn Hellberg, född 1960 och uppväxt i byn Krok i Kall, är vissångerska, lanthandlare och evenemangsarrangör. Efter skolgång i Kall, Järpen och Östersund gick hon lärarutbildningen i Härnösand till låg- och mellanstadielärare, och verkade sedan som lärare i Myrviken, Hackås och Rödön. Hon flyttade till Krokom 1994, och har uppträtt som vissångerska med visor på jamska till gitarr sedan första halvan av 1990-talet, och uppträder även tillsammans med andra lokala musiker.
Sedan 2004 har hon energiskt drivit Gamla lanthandeln i Krokom och gjort handeln till ett slags kulturhus där hon arrangerar en mängd olika aktiviteter, bland annat utställningar av olika slag, musikevenemang och marknader. Hon är aktiv i Kulturföreningen Barke (vars syfte är att bevara jamskan), Krokoms närradioförening, samt i Föreningen för Storsjöodjurets bevarande.