Hederspriset  –  Jamtamots Hederspristagare år 2018


Carl Lindgren mottar Hederspriset 2018
Carl Lindgren mottar Hederspriset av Överhövdingen Olof-Anders Sikku, Storsjöodjurssaxen, som utgör själva hederspriset samt Hedersprisdiplomet.
Foto: Br Red Magnus Green
Carl Lindgren, Skärhamn
Student- och hembygdsföreningen Jamtamot i Uppsala utsåg på Julmotet den 25/11 2017 Carl Lindgren till Hederspristagare för år 2018.
för hans insatser inom jamtskt entreprenörskap och för den jamtska dryckeskulturen
Hederspriset delades ut vid Hedersprisbanketten på Norrlands nation i Uppsala den 17/3 2018.
Carl Lindgren, född 1943, har som entreprenör med Jämtland som utgångspunkt under årtionden varit en självklar del av jämtländskt näringsliv. Genom att vara medgrundare, ägare och mångårig drivkraft i Jämtlands Bryggeri, beläget i Pilgrimstad, har han dessutom skänkt både jamtar och utomsocknes lycka och tillfredsställelse. Att bryggeriet startades i efterdyningarna av den svenska bryggeridöden, med en ambition att konkurrera med giganter, vittnar om stort mod och orubblig envishet. Förutom att vinna rekordmånga utmärkelser har Jämtlands Bryggeri intagit en obestridd plats bland ölkonnässörer, en självklarhet på såväl Jamtamots tillställningar som över hela landet. Att den jämtländska ölkulturen idag spirar i samtliga väderstreck inom länet bör tillskrivas Jämtlands Bryggeri med dess pionjäranda, passion och kvalitet.
Se även Jämtlands Bryggeri: Historik