Hederspriset  –  Jamtamots Hederspristagare år 2015

Tage Levin som Hederspristagare 2015
Br ÖH Johan Hjälte tillsammans med Jamtamots Hederspristagare 2015, br Tage Levin på Jubileumsmotet tillika Stormotet den 7/3 2015. I handen håller pristagaren den i skala 1:3 återgivna Storsjöodjurssax som utgör själva Hederspriset.
Foto: Br Red Olof-Anders Sikku
Tage Levin, Frösön
Student- och hembygdsföreningen Jamtamot i Uppsala utsåg å Julmotet den 29/11 2014 Tage Levin, Frösön, till Hederspristagare för år 2015.
för hans insatser för jamska och härjedalska som ordförande i Heimbygdas språkkommitté 1981-1996, samt för hans insatser att publicera Jemtlandica genom att starta ett bokförlag och att själv skriva böcker och artiklar inom Jemtlandica.
Hederspriset delades ut på Jubileumsmotet, tillika Stormotet, den 7/3 2015.
Tage Levin föddes den 16/6 1939 och växte upp i byn Fagerdal i Hammerdals socken. Efter studentexamen vid Wargentinskolan i Östersund och därefter studier vid Uppsala universitet arbetade han på regeringskansliet i Stockholm och sedan som länsråd på länsstyrelsen i Östersund. Han bor numera som pensionär på Frösön, och ägnar sin tid bland annat åt sitt år 2009 grundade bokförlag Passionista som ger ut litteratur med anknytning till Jämtland (så kallad "Jemtlandica").
Tage Levin var ledamot i Heimbygdas (samorganisation för alla Jämtlands läns hembygdsföreningar) styrelse, och fick där uppdraget att bli ordförande för Heimbygdas språkkommitté för jamska och härjedalska. Han drog igång första språkkonferensen för jamska och härjedalska i Hammerdal 1981 för Språkkommitténs räkning. Sedan följde årliga konferenser som han ansvarade för. Han var den ledande personen i Språkkommittén i sammanlagt över 15 år. Därefter började han skriva, och var redaktör för, den nationellt uppmärksammade matboken "Det goda livet i Jämtland och Härjedalen".
Efter att ha först ha skrivit böcker för Jengel förlag i Östersund, startade han år 2009 sitt eget förlag Passionista utifrån vilket han hittills har givit ut nio böcker. Den senaste handlar om gymnasieföreningen "ÖGIF Lyran" i Östersund och dess första 150 år. Själv har han skrivit fyra böcker: om Thailändska paviljongen i Ragunda, om konstnären Ingrid Roth, om "Snilleriket" i Myssjö/Oviken samt"Ol-Pålsa krönikan", dagböcker av en bonde i Gåxsjö på 1800-talet. Se även artikeln Länsrådet som blev bokförläggare.
Han har bland annat: ...
Mylht varit med om att år 1987 grunda Matakademin i Jämtland-Härjedalen.
Mylht skrivit boken Fjällkrögarnas bästa recept, utgiven 1989.
Mylht år 1990 startat utdelningen av Heimbygdas byggnadsvårdspris.
Mylht skrivit boken Matpraktikan Jämtland-Härjedalen, utgiven 1993.
Mylht skrivit boken Kring länsherrens gård ( beskriver Länsstyrelsens historia i Jämtlands län 1810-1995), utgiven 1995.