Hederspriset  –  Jamtamots Hederspristagare år 2014

Harry Byberg som Hederspristagare 2014
Br ÖH korar med en handskakning br Harry Byberg till Jamtamots Hederspristagare 2014.
I handen håller br ÖH den i skala 1:3 återgivna Storsjöodjurssax som utgör själva Hederspriset.
Foto: Br Red Sikku
Harry Byberg på Prismotet den 14/3 2014
Hederspristagaren 2014 Harry Byberg håller
ett föredrag för de samlade jamtarna.
Foto: Br Red Sikku
Harry Byberg, Ås
Student- och hembygdsföreningen Jamtamot i Uppsala utsåg å Julmotet den 30/11 2013 Harry Byberg, Ås, till Hederspristagare för år 2014.
för hans långa och breda engagemang för jämtlands språk, kultur och historia.
Hederspriset delades ut på Prismotet den 14/3 2014.
Harry Byberg föddes den 27/8 1930 och växte upp i Frostviken som den yngste i en syskonskara på fyra personer. Han tog lärarexamen i Härnösand och fortsatte sedan sina studier vid Uppsala Universitet då han även år 1968 blev invald i Jamtamot.
Harry har efter sin utbildning arbetat som lärare i ämnena tyska, svenska och historia vid Änge centralskola, och har alltid varit intresserad av språk. Han blev, bland sina elever, en väldigt uppskattad lärare och föreläsare, mycket tack vare hans brinnande och genuina intresse av att förmedla kunskap inom sina ämnesområden. För Harry var det också en självklarhet att det jämtländska språket skulle vara en del i undervisningen.
Vid sidan av sin yrkesroll har Harrys liv präglats av ett stort intresse för Jämtlands språk, kultur och historia.
Han har bland annat: ...
Mylht suttit med i styrelser för flertalet föreningar runt om i jämtland. Föreningar med ett spann som täcker in både hembygds- och intresseföreningar. Några exempel är: Ordförande i "Axel Lindström"-sällskapet, Ordförande för Ås hembygdsförening, aktiv inom Jämlands läns hembygdsförbund, språkförsvaret och för föreningen Heimbygda.
Mylht på eget initiativ hållit kurser i det jämtländska språket och den jämtländska historian. Kurserna har hållits för alla åldrar, allt i från yngre studenter till pensionärer via pensionärsuniversitetet.
Mylht varit med i översättningen av det Nya testamentet till jamska tillsammans med bland annat Berta Magnusson och Bo Oscarsson.
Mylht skrivit böcker om historiska ämnen såsom "Finnbygder i Jämtland", "Per-Albintorpet" och "Finska bosättare i Jämtland på 1600-talet".
Mylht har varit ordförande och aktiv skribent för Ås hembygdsbok (Ett år i Ås).
Mylht har varit aktiv i nybyggnationen av Ås där han bidragit med flertalet historiska gatunamn.
Utöver detta livslånga engagemang är Harry en mycket öppen och social person som inte tvekar att ta initiativ till samtal om allt mellan himmel och jord. Det är inte ovanligt att medresenärer på bussen får med sig en livlig historia när denne kliver av.
För att tilldelas Jamtamots Hederspris säger statuterna att pristagaren skall ha gjort en värdefull insats för Jämtlands län. Br Harry Byberg har med sin breda engagemang under en längre tid för Jämtlands språk, kultur och historia väl uppfyllt kriterierna i statuterna.