Hederspriset  –  Jamtamots Hederspristagare år 2013


Jamtamots Hederspristagare 2013,
Olle Simonsson

Olle Simonsson, Ede i Offerdal
Student- och hembygdsföreningen Jamtamot i Uppsala utsåg å Julmotet den 1/12 2012 Olle Simonsson, Ede i Offerdal, till Hederspristagare för år 2013.
för hans gärningar i den jamtska kulturens och hembygdens tjänst. Han är dels verksam som konsthantverkare (keramiker), och är grundare av Offerdals spelmanslag samt medlem i Offerdals Hembygdsförening. Han var även medlem i det numera nedlagda Leikstulaget.

Den förstnämnda verksamheten är speciellt synlig i Östersundsbutiken Gaupa (lodjuret) som han driver tillsammans med fyra andra hantverkare. I hembygdsföreningen har han speciellt varit drivande i den årligen återkommande Offerdalsveckan, och som musiker (inkl. sång) har han vid sidan om spelmanslagen medverkat i ett stort antal konserter och kyrkliga händelser i Offerdal med omnejd.

Hederspriset delades ut på Prismotet den 15/3 2013.
Olle Simonsson föddes den 18/1 1947 och växte upp i Uppsala. Han tillbringade varje sommar och skollov på fadern Nils föräldragård i Stavre, Offerdal. År 1978 flyttade han till byn Ede i Offerdal och bodde där fram till sin död den 21/10 2013.

Se även Wikipedia: Olle Simonsson