Hederspriset  –  Jamtamots Hederspristagare år 2011


Mats Rolén som Hederspristagare 2011
Hederspristagaren 2011
Mats Rolén
med sitt Hederspris
Foton: Br Red Nyström

Mats Rolén
Student- och hembygdsföreningen Jamtamot i Uppsala utsåg å Julmotet den 4/12 2010 Mats Rolén, Stavre i Revsunds socken, till Hederspristagare för år 2011.
För hans bidrag till den jamtska historieskrivningen,
särskilt som huvudförfattare i historieverket
'Jämtlands och Härjedalens historia 1880-1980'.

Hederspriset delades ut vid Prismotet den 5/3 2011.
Mats Rolén föddes den 12/9 1948 och växte upp i Stavre.
Hederspristagaren underhåller på Prismotet den 5/3 2011
Hederspristagaren underhåller på Prismotet den 5/3 2011
Mats Rolén ....
Medium Datum Rubrik