Hederspriset  –  Jamtamots Hederspristagare år 2010


Jamtamots Hederspristagare 2010,
Per BergvallPer Bergvall
Student- och hembygdsföreningen Jamtamot i Uppsala utsåg å Julmotet den 5/12 2009 Per Bergvall, Bölestrand i Ragunda socken, till Hederspristagare för år 2010.
för hans långvariga och förtjänstfulla arbete som en samlande och drivande kraft i östra Jamtlands kultur-
och hembygdsliv

Per Bergvall föddes den 30/10 1961 och växte upp i Böle.
Per Bergwall har under lång tid verkat för bibehållande och utvecklande av kulturen i framförallt den östra delen av Jämtlands län. I Ragunda kommun är han en mycket välkänd personlighet som har fingrarna med i spelet i stort sett alla större evenemang och händelser. Han har många olika rörelser och verksamheter på sin meritlista. Främst har han gjort sig känd som den numera ständige auktionisten på näst intill alla bygdeauktioner i Ragunda kommun.
Per hjälpte till att sätta Hammarstrand på kartan genom sitt deltagande i tv-produktionen "Allt för byn" som gjorde stor succé. Utöver detta kan nämnas många uppdrag som konferencier, skapandet och driften av ett lanthandelsmuseum i hans hemby Böle, samt mycket, mycket mer.
Per Bergvall har varit ...
Mylht inom nykterhetsrörelsen inkl. fem (5) ombudsmannaår
Mylht turistansvarig i Ragunda under tio (10) års tid
Mylht sekreterare för jubileet 'Döda fallet 200' år 1996
Mylht programchef på Jamtli under fem (5) års tid
Mylht med, vid, och kring Vildhussdagarna i mer än 25 års tid
Mylht idégivare till Krångede museum
är ...
Mylht med i gängen bakom vridläktaren och den Thailändska
paviljongen
Mylht är ordförande i Ragunda hembygdsförening
Mylht är stugbyägare som nu jobbar med vindkraftsutveckling
i östjämtland
och kommer ...
Mylht troligen att vara på scenen i Midsommarnattsdröm
vid Döda fallet sommaren 2010
Medium Datum Rubrik
Länstidningen 2009-12-28 Jamtamots Hederspris till Per Bergvall
Ragunda.se 2010-01-26 Per Bergvall fick Jamtamots Hederspris
Länstidningen 2010-03-23 Per Bergvall prisad