Hederspriset  –  Jamtamots Hederspristagare år 2009


Jamtamots Hederspristagare 2009,
bröderna Folke och Yngve Eriksson
Foto: Björn BjörckFolke och Yngve Eriksson
Student- och hembygdsföreningen Jamtamot i Uppsala utsåg å Julmotet den 6/12 2008 Folke Eriksson, Hovermo i Myssjö socken, Bergs kommun, till Hederspristagare för år 2009.
På Ärtvällingamotet, tillika Poesimotet, den 13/2 2009 justerades beslutet genom att föreningen också utsåg Folkes broder, Yngve Eriksson, till Hederspristagare för år 2009.
För deras upprustning av den gamla industri- anläggningen på gården 'Usta-aoen' vid Hovermoåns utlopp i Storsjön, och för deras vidareutveckling av platsen till ett numera välkänt och mycket uppskattat turistmål i den södra Storsjöbygden.
På gården i Hovermo, belägen vid Hovermoåns strömmande utlopp i Myrvikens nedre del av Storsjön, uppförde Folke och Yngve Erikssons anfäder förutom boningshuset en kvarn, ett sågverk och därtill ett elektricitetsverk. Det sist nämnda, daterat år 1918, torde ha varit ett av de första i privat regi i Jamtland.
Detta arv har varit en hel del att ta vara på och rusta upp, och så har skett i bröderna Erikssons regi. Pietetsfullt har de renoverat elektricitetsverket till en fungerande elstation som dagligen levererar elenergi. på ett likartat sätt har sågverket på gården återfått sitt forna jag.
Intressantast är dock kanske ändå den gamla kvarnen. Inte för att den i någon särdeles omfattning har upprustats; nej, utan för att den fyllts med helt annat innehåll i sitt rymliga inre. Här har Folke och Yngve Eriksson under många år samlat inte minst allmogeredskap och därutöver tusentals andra föremål, detta genom bl.a. att Folke – likt Mus-Olle på sin tid – och i egenskap av kommunal renhållare har haft vett att ta reda på föremål som folk har betraktat som skräp men som inom loppet av något decennium snabbt får höga historiska värden.
Samlingarna väckte för några år sedan länsmuseets intresse, vadan han på dess uppdrag genomförde en noggrann inventering och katalogisering, ävensom begynte öppna gårdens sevärdheter för allmänhetens besök, allt i form av ett gårdsmuseum.
Länkar
 
 
 
Medium Datum Rubrik
Svenska industriminnesföreningen 2006 Bygdens ingenjörer bakom Hovermo gårdsmuseum
Länstidningen 20070810 Nu invigs fisktrappan i Hovermo
Östersunds-Posten 20090307 Bröder prisas för sitt arbete med gårdsmuseum