Jamtamots Hederspristagare år 2007

Student- och hembygdsföreningen Jamtamot i Uppsala utsåg vid sitt Julmot den
2/12 2006 till Hederspristagare för år 2007 Paul Jenssen, Yttergärde i Oviken.

Jamtamots
Hederspristagare 2007
Paul Jenssen
Hederspristagaren på Prismotet den 17/3 2007.
Foto: Olof Edler

Paul Jenssen
för hans arbete med pilgrimslederna genom södra Jämtland
Paul Jenssen föddes den 13 december 1948 och växte upp i Frostviken. Han genomgick grundskola i Gäddede, och gymnasium på Flata. Han bor i Yttergärde i Oviken varifrån han har sin utgångspunkt.

Jamtamot har med sitt Hederspris ofta och med rätta uppmärksammat män, och i några fall kvinnor, som redan varit berömda och belönade i hembygden eller t.o.m. i Sverige. På många sätt har dock Hederspriset fungerat bäst, då vi uppmärksammat någon "stilla i landet" – en som verkat mycket lokalt eller helt i det tysta utan en tanke på ära och berömmelse. Just en sådan är Paul Jenssen. Litet äldre bröder igenkänner honom mest som busschaufför och glad gamäng vid Heimmoten åren kring 1990, eller som den oförtrutne pseudonymen Petrus Jeitarstuen i Jamtlands Tidning.

Br Jenssen har dock haft ett otal strängar på sin hembygdsälskande lyra, också utanför Jamtamot. Under en lång rad av år har han arbetat för en identifiering, upprustning och utmärkning av de medeltida pilgrimsleder mot Nidaros som går genom Bergs- och Oviksbygderna. Dessa leders betydelse för handel och samfärdsel i äldre tid går knappast att överskatta, och att iordningställa dessa är ur en lång rad aspekter en oerhört viktig kulturgärning. Mig veterligt är det Paul Jenssen, som mer än någon annan, och helt ideellt, har tillsett att detta blivit gjort.

Inte blir det sämre av att Paul Jenssen har bedrivit en seriös forskning kring Nordjämtlands medeltida gränser, se t.ex. den tillsammans med Br Georg Hansson skrivna artikeln i Jämten 1994. Han har också intresserat sig för samisk kultur på jämtsk botten, komplettering av herdaminnen för Frostvikens socken m.m. Vid inget tillfälle har han kunnat åtnjuta ett nickel från offentliga medel, utan har hela tiden gjort detta vid sidan av sin ordinarie försörjning. I en mängd avseenden framstår Br Jenssen som urtypen för den lokalt förankrade eldsjäl som driver det mesta av vår hembygds kulturliv. Därför är han en utomordentligt värdig Hederspristagare år 2007.Medium   Datum   Rubrik

Rykande Nytt Nr 9/2006 Julmotet 2006
Prisutdelning 17/3 2007 Prismotet, tillika Urmotet, 2007