Jamtamots Hederspristagare år 2006

Student- och hembygdsföreningen Jamtamot i Uppsala utsåg på sitt Julmot den 3/12 2005 till Hederspristagare för år 2006 Lars Persson, Brunflo.

Hederspristagaren 2006.

Hederspristagaren mottar Hederspriset ur Överhövdingen Magnus Norbergs hand.
Foto: Markus Hed

Hederspristagaren sjunger på Prismotet den 4/3 efter att ha mottagit Hederspriset.
Foto: Bo Oscarsson
Lars "Lars Persa" Persson
för hans gärning för jamskan som jamttrubadur och som textförfattare med det rätta stinget!
Lars Persson föddes den 1 januari 1953 och växte upp i Lövsjön, Föllinge. Han bor numera i Östersund där han arbetar som lärare vid Wargentinsskolan.
År 1991 vann han Sjongarmotet, en årlig sångartävling på dialekt arrangerad av Radio Jämtland och Heimbygda. Han har sedan dess gett ut en rad av CD-album med sånger på jamska; 1992, 1996, 1997, 1999 och nu senast i november en CD med Bellman på jamska. Dessa skivor rymmer bl.a. hans första stora succéer, nämligen sångerna "Jämtmacho" och "Je å a momma", vilka var stadiga på Radio Jämtlands önskeprogram under 1990-talet.

Lars-Persa har också gett ut några böcker, bl a en "ABC-bok" på jamska och en med limerickar. Han har nog snart besökt alla bygdegårdar på sina turnéer i länet som gjort honom till en omtyckt underhållare.

Lars-Persa är en välförtjänt mottagare av Hederpriset, som förhoppningsvis skall verka som en stimulans och få honom att gå vidare med nya projekt.Se även: Lars Persa på Wikipedia