Jamtamots Hederspristagare år 2004

Student- och hembygdsföreningen Jamtamot i Uppsala utsåg vid sitt Julmot den 6/12 2003 till Hederspristagare för år 2004 Folke Boogh.

Han mottog priset vid Prismotet den 19/3 2004.


Hederspristagaren 2004.
Foto: www.laxvikensmuseum.com

Hederspristagaren 2004.
Foto: www.laxvikensmuseum.com

Hederspristagaren 2004.
Foto: www.laxvikensmuseum.com
Folke Boogh
Folke Boogh föddes i Sundsjö den 13/12 1928. Han är bosatt i Laxviken.
Folkes Boogh arbetade på 1950- och 60-talet som flottningsfaktor i Hårkandistriktet. När flottningen där lades ner 1969 förstod han att en viktig del av vår historia var på väg att sopas bort. Arbetsredskap från flottningstiden kördes till skroten, kunskapen om flottningsarbetet skulle snart komma att dö ut.

På 1990-talet beslutade han sig för att försöka rädda så mycket det gick av redskap, fotografier, berättelser och annat från flottningsepoken. Med egna pengar reste han runt och köpte in saker till sitt blivande museum. En större samling köpte han t ex när Ljungå flottningsförenings huvudförråd såldes ut en bit in på 90-talet.

1994 började han bygga om det gamla fjöset hemma på gården i Laxviken, och året därpå kunde han slå upp portarna till Laxvikens Skogs- och flottarmuseum. Redan första sommaren kom ett tusental personer för att se Folkes samlingar – och för att bli guidade av Folke själv, en kunnigare guide i flottningens historia får man nog leta efter. Eftersom Folke Boogh själv jobbat i skogen och som flottningsfaktor så känner han både arbetet och dess historia in i minsta detalj. Varje år har han byggt nya modeller till sitt museum och samlingarna växer oavbrutet. Nu fyller han nästan 300 kvadratmeter med intressanta föremål – cirka 3000 stycken – men han har samlingar som skulle kunna fylla minst 400 kvadratmeter till. Tills vidare är dessa oexponerade samlingar magasinerade i lador och uthus.