Jamtamots Hederspristagare år 2002

Student- och hembygdsföreningen Jamtamot i Uppsala har å sitt Julmot den
8/12 2001 till Hederspristagare för år 2002 utsett

Kjell Albin Abrahamson har just mottagit sitt Hederspris ur Br ÖH Fredrik Johanssons hand.   Foto: Bo Oscarsson
  och  
Erik Arthur Egervärn
Foto: Mats Andersson, LT


 
 
 
Kjell Albin Abrahamson
(
Kjell Albin Abrahamson, Wien, är utrikeskorrespondent på Sveriges Radio. Han är uppväxt i Alsen och håller i dagarna på att färdigställa en bok om "Ærsn-chaufförn" och humoristen Pelle Bergdal. Kjell Albin har skrivit ett flertal böcker, mest om Östeuropa, samt har skrivit ett akademiskt arbete om författaren Aksel Lindström, publicerat som en serie i Länstidningen 1974.
Till skillnad från kulturredaktören på ÖP är det här en riktig journalist, därtill utrikesminister i republikens regering – vilket han noga brukar påpeka med stolthet!


Prisutdelningsceremonien

 Foto: Bo Oscarsson

Se även: Kjell Albin Abrahamson på Wikipedia
 
 
 
 
 
Erik Arthur Egervärn
Artur Egerwärn, Hallen, har i skilda sammanhang verkat för hembygden, sin egen såväl som i ett större sammanhang; i det förra hänsyftas på Hallens hembygdsförening, i det senare på Föreningen Heimbygda. I mångt och mycket har hans hembygdsintresse även framgått genom hans allmänbildande spridning av insikter i Jamtlands historia, manifesterad bl.a. genom hans bok i ämnet.
 
 
 


Erik Arthur Egervärn i tankar.

 Foto: Mats Andersson, LT


Se även: Erik Arthur Egervärn på Wikipedia


Medium   Datum   Rubrik

RYKANDE NYTT nr 9 2001-12-11 Hård kamp om Hederspriset – Två pristagare utsedda vid Julmotet

Radio Jamtland – Nyheter 2001-12-20 T.ex. sändningen 10.30

Sveriges Radio – Ekot 2001-12-20 Sändningen 10.00 eller 10.30

Länstidningen 2001-12-21 Jamtamots hederspris 2002 till Egervärn och Abrahamsson

Östersunds-Posten 2001-12-21 För övrigt ...

Östersunds-Posten 2001-12-24 De får Jamtamots hederspris

RYKANDE NYTT nr 3 2002-04-25 Egervärn stolt pristagare – Abrahamson mottager priset vid ett senare Mot.