Hederspriset  –  Jamtamots Hederspristagare år 2001


Bo Lundmark får sitt Hederspris
Foto: Br Red
Bo Lundmark mottar Jamtamots Hederspris 2001 ur Br ÖH Pedro Forsströms (numera Westerdahl) hand på Prismotet den 23/3 2001.

Bo Lundmark
Student- och hembygdsföreningen Jamtamot i Uppsala utsåg å Julmotet den 1/12 2000 Bo Lundmark, Funäsdalen, till Hederspristagare för år 2001.
för hans mångåriga arbete att överbrygga motsättningar mellan samer och härjedalingar, samt för hans dokumentation av den sydsamiska kulturen.
Samerna utgör en fullständigt omistlig del av det jamtska och herjeådalska arvet; om några har de sedan urminnes tid hemortsrätt i våra landskap. Trots detta utgör samiskt språk, samisk historia och samisk kultur en sorgligt okänd del i den jamtska och herjeådalska allmänbildningen, varför samerna också alltmer bortträngs och marginaliseras i våra landskap. Bo Lundmark är den, i våra landskap boende, som gör mest för att råda bot på detta. Han har tidigare som pastor laponum länge verkat bland, och för samer, och är nu i Herjeådalen en av de som verksammast arbetar för att överbrygga de ibland svåra motsättningar som råder mellan samer och herjedalingar, samtidigt som han bidrar till dokumenterandet och bevarandet av den sydsamiska kulturen.
Bo Lundmark föddes den 6/1 1944 och växte upp i Lycksele lappmark.

Länkar
  • Bo Lundmark på Region Jämtland-Härjedalen
  • Medium Datum Rubrik
    Rykande nytt Nr 3/2001 Bo Lundmark prisad