Hederspriset  –  Jamtamots Hederspristagare år 1974


Jamtamots Hederspristagare 1974


Pristagaren med pris och diplom

Ragnar Ohlson
Student- och hembygdsföreningen Jamtamot i Uppsala utsåg å Grötmotet den 8:e februari Ragnar Ohlson, Östersund, till Hederspristagare för år 1974.
Motiveringen löd:
för hans stora och betydelsefulla insatser för hembygdsvård, teater och turism i Jämtland och Härjedalen, samt för hans arbete för svenskt-norskt samarbete
Ragnar Ohlson föddes den 14 september 1896 i Ås och avled den 12 september 1979 i Östersund.
Pristagaren tilldelades Hederspriset vid föreningen Jamtamots i Uppsala Prismot den 8:e mars 1974.
Som Hederspristagare nummer två finner vi en välkänd man både för Jamtar och övrigt nationsfolk. Ragnar är nämligen Hedersledamot av Norrlands nation sedan 1972. Han föddes på hösten år 1896 i Rösta, Ås socken. "Konsul Ohlson", som han kallas på grund av vissa försänkningar i vårt forna hemland i väster, har en mycket skiftande karriär bakom sig. Visste ni att han bl.a. är och har varit bankir, turistchef, hotellgrundare, teaterbas, bokhandlare, förläggare, folkbildare och globetrotter. Kultur i olika former är väl det som ligger honom varmast om hjärtat. Redan år 1933 var han med om att bilda Riksteatern och något senare var han bakom bildandet av en teaterförening i Östersund, i den senare har han mer eller mindre verkat som "ständig" ordförande. Då han även verkat inom biblioteksstyrelsen i Stan så kan vi förstå att vårt Länsbibliotek har gått framåt och för närvarande är det väl snarare ett slags "universitetsbibliotek" för socialhögskolan och den decentraliserade universitetsutbildningen.
Inom förlagsverksamheten har han utgivit ett förtiotal Jemtlandicautgåvor*, en serie fornskrifter, böcker på Jamtmål bl a dikter, humor, samt mycket övrigt behandlande Jämtland. Han är givetvis medlem av Jamtamot och vi torde vara speciellt tacksamma för det privilegiet, ty de donationer av böcker som erhållits av honom har så till den milda grad "översvämmat" Kammarn att vi numera får anlita nationens bibliotek för att det inte skall vara alltför stor oreda bland de värdefulla volymerna. Synnerligen artut är det faktum att jamskan har fått en sådan renässans hemma, och som Ragnar sa till oss på ett mot: "...det är roligt att Jamtamot verkligen framhåller vikten av ett bevarande av dialekter, som det har varit tidigare så har det genuina bygdemålet nästan dött ut, men det är glädjande att höra att jämtskan numera talas både på skolor och andra institutioner...". Föreningen Heimbygda är väl bekant för de flesta och även här kan man finna spår av Ragnar Ohlson, där han genom både arbete och donationer gjort en insats för hembygden. Donationer ja, även Nationen är honom tacksam för det arbete han lagt ned vid insamlingen till det nya huset. Att Jamtamot är tacksamma det framgår redan. Vad gäller själva priset, är det en järnskulptur av den härjedalske konstnären Erik "Jompo" Lindberg. Det föreställer en munk, sittande skrivande vid en pulpet, vilande på en bok. En i sanning träffande bild av Ragnar O. vilken inte minskas av att munken i fråga företer en viss likhet med Hederspristagaren.
* Han redigerade bl.a. 'En bok om jämtskan' som utkom på hans eget förlag i Östersund 1973.
 
 
 
Medium Datum Rubrik
Jamtlands Tidning 1976:2