Hederspristagare 1990  –  Verksamhet

Artiklar i Jamtlands Tidning (JT) – Tidskrift för student-
och hembygdsföreningen Jamtamot i Uppsala

1977:1
  Stoppa förtrycket. Del 1: Jamtland åt jamtarna!, sid. 12.
  En sensationell upptäckt. En teckning år 1828 av Aspås gamla kyrka, sid. 13.

1977:2
  Sensationell upptäckt. En medeltida dörr i Aspås, sid. 2.
  Rödluva än en gång. Genmäle till Calle Z. sid. 3.
  Jämtland, Jemtland eller Jamtland? sid. 5.
  Jamska – Ord rörande våtmarker, sid. 6.
  Till 300 års minnet av Jamtlands senaste befrielse 1677, sid. 8.
  Stoppa förtrycket. Del 2: Stoppa bombningarna! sid. 12.

1978:1
  Den underjordiska hålan i Aspås, sid. 3.
  Jamska. Sjanudrott´n, sid. 3.
  Stoppa förtrycket. Del 3: Släpp Sproteidet och Bynäset fritt!, sid. 10-11.

1978:2
  Länsmannen Olof Sidenius straffar jamtar, sid. 3.
  Tidningar från Jamtland, sid. 7.
  Stoppa förtrycket. Del 4: Jamskan och språkforskningen, sid. 10.
  Jamska – Västnordiskt språk, sid. 14.
  1878-1978. Hundraårsminnet av Erik Festins födelse, sid. 16.

1979:1
  Revolutionären. Jamten som krossade Gustav Vasa-dynastin, sid. 5.
  Litte leta jamska, sid. 14.
  Hällmålningar – Fångstgropar, sid. 15.

1979:2
  Skojarknep i Hissmofors? sid. 4.
  Stoppa förtrycket. Del 5: Skattefjällsmålet, sid. 15.
  Klennt (om Östersunds historia) sid. 20.
  Professor Carl Zetterström – 150 år, sid. 28.

1980:2
  När Arnljot började tala jamska, sid. 9.

1981:1
  Dalälven, Ångermanälven, men Indalsäven!?, sid. 5.
  Jamtar – Hjälp Sverige ur krisen!, sid. 12.
  Litte leta jamska, sid. 13.
  Vilken hårresande skandal!, sid. 16.

1981:2
  Storsvensk maktutövning, sid. 6.

1982:1
  Jamtlands historia, sid. 10.
  Grisarna. En betraktelse över kulturförtryckets natur och orsaker, sid. 13, 15.

1982:2
  Få fart på Sverige. Återinför "femten", sid. 9.
  Väst är väst, öst är öst, och aldrig mötas de två!, sid. 16.

1983:2
  De förenade republikernas fana, sid. 5.
  Jubileum. Tvåårsminnet av den tionde kursen i jamska 1981, sid. 13.
  Litte leta jamska. Bällt du luur'n?, sid. 19.
  Jamtälven – "Indalsälven", sid. 26.

1984:1
  Var låg byn Långanäs?, sid. 7.
  Herjeådalen bebyggt av norrmän!, sid. 9.
  Jamtland – Jämtland, sid. 12.
  Jonas Stadling, sid. 13.

1985:1
  Snorre Sturlasson och Jamtland, sid. 15-16.

1985:2–1986:1
  Jamtarnas ärlighet och svenskarnas misstänksamhet, sid. 26.
  Broder Storjamten Åsa-Nisse, sid. 28.

1987:1
  Nya kompletteringar till Jamtamots sångbok, sid. 12-13.

1991:1
  Jamtland. En kort kronologisk översikt, sid. 4-6.

1992:2
  Professor Bredman, sid. 4, 20.
  Zetterströmiana, sid. 4, 18.
  Hederspristagare 1992, Bertil Flemström, sid. 15.
  Några språkliga synpunkter. Jamska – jamtska, sid. 18.
  Jamtland – Jämtland?, sid. 24.

1993:1
  Något om republiken Jamtland förr och nu, sid. 20.

1994:2 – 1995:1
  Mörsils Gästabud, sid. 10.
  Jamtar gjorde vikingafärder, sid. 12.
  Var finns Jamtlands alla runstenar?, sid. 18.
  Om förra årets Hederspristagare, HP Burman, sid. 29.

1995:2
  Olav den Helige, sid. 15.

1996:2 – 1997:1
  Vad står uttrycket "surjamt" för?, sid. 15.