Jamtamots krönika 1966–1967

ur Norrlands nations Landsmannahälsning no 24, 1967

Denna artikel får kopieras för privat läsning och icke-vinstbringande spridning inom den egna kamratkretsen (ett av syftena med att lägga ut artikeln), men får ej utan författarens medgivande genomgå allmän spridning via andra media än Jamtamots hemsida, oavsett om spridningen är vinstbringande eller ej. Senaste uppdatering: 2006-02-15
Uti slutet av tidigare Skrivarens skrivarperiod beslöt Jamten i gammal god stil att på säkert avstånd från andra norrlänningars boning avfira den sista av april. Dock i vanlig ordning startade vi i backen med påtagning av mössa vit, man höll på att säga , luva röd, men det var på vår egen "hembygdsgård" Hantverksföreningen som 200 furstligt festande fädernesjamtar hälsade våren med nattlig shake. Broder ÖH Evert Wallström med hustru Solveig plus Gillevärd f.d., Olle Wallén fick ta åt sig äran för denna vårliga anrättning som bjöds, där icke heller laxen eller natt-pytten saknades.

Uti vårens fortsättning, till exempelvis söndagen den 22 maj, avnjöts av Jamtar med båt i blick och öl i hand en avslappnande sjöfärd till Skokloster.

Uti septembermånadens mitt var det så dags att ur det innersta av sommargömmor plocka fram och vädra den jamtska värdigheten, den Röda Luvan. Även och i detta första höstamot kallade vi gålbeinskäran, som efter aftonens inledande övningar vi beslöt kalla Jamtar.
Uti detta första mot valdes styrelse och broder ÖH valdes till ÖH. Evert Wallström sitter säkert på sin post, och man förrättade även och ett historiskt val, man väljer en fotograf som till råga på allt är ägare av en kamera och icke nog med det - den valde Anders Johansson kan handskas med den.

Uti den oktobermörka frusna tid värmdes Jamten av Alan Kristenssons besök, denne gamle fine Jamt som gjort båd' text och musik till mången av vår sångboks pärlor, utses med acklamation till att bära Storjamtens luva.

Uti julmånadens allra första dagar brukar Jamten tjuvstarta smakandet av härligheterna som julens bord har att bjuda. Så ock nu. Efter en ovanligt god årgång av den exklusiva P.Å.O-glöggen gick färden per förhyrd buss till Särsta Wärdshus där som ett dignande julebord väntade på hungrande Jamtar. Denna gången gästades vi av förre lektorn Lars Faxén, som var med år 1915 ren och har medlemsnummer 11. Broder Erik Brolén visade sig vara en Lucia av sällan skådat mått, sexig värre i detta året sextio-sex. Broder trubaduren-gymnastikdirektören- filmskådespelaren Bertil Englund sjöng Ferlin-Söderlund på förnämligt sätt. Middag och annat njuts och återfärd mot nationen företas.

Uti detta årets första månad återvänder Jamten till staden med ån och strax dax för mot, där vår gode Aspås-vän, Åsa-Nisse-tolkaren och allround-skådespelaren John Elfström deklamerar - och berättar om sin gode vän Nils Ferlin. Övriga gäster var denna gång nationsvaktmästare Göte Nyström och grabbarna i porten, Folke Lundin och Erik Kroon.

Uti mars av året -67 var hembygdskännaren och ortnamnsforskaren Bertil Flemström vår uppskattade gäst och han visste att berätta om våra födelseorters historia. Innan definitivt bokslut för året görs kommer Valborgs festande att återupprepas och det nu 52-åriga Jamtamot går vidare med friska tag.

Ulf Jonasson
Skrivare