Jamtamot Upsala 1965 – 1985

av Stefan Halvarsson

Delavsnittet

Föredrag hållna i Jamtamot 1966-1984

Denna förteckning över föredrag hållna på Mot 1966-1984 har tidigare publicerats i Jamtamots i Uppsala jubileumsskrift 1985 Jamtamot, Upsala 1915-1985, som en del av artikeln "Jamtamot, Upsala 1965-1985". Artikeln får kopieras för privat läsning och icke-vinstbringande spridning inom den egna kamratkretsen (ett av syftena med att lägga ut artikeln), men får ej utan författarens medgivande genomgå allmän spridning via andra media än Jamtamots hemsida, oavsett om spridningen är vinstbringande eller ej.
Senaste uppdatering: 2000-06-11

1966Erik Lindgren:Om Alan Kristenson. Om "Vestvattentjuven
Ture Stenholm:Om jamtar och deras historia
Alan Kristenson:Om forna tiders Mot
Lars Faxén:Rödöns socken, byar och gårdar
1967John Elfström:Om Nils Ferlin
Bertil Flemström:Om uppkomsten av och historiken kring vissa ortnamn i Jämtland och Härjedalen
Kjell Kjelldén:Om jamtars lokalpatriotism samt forntida och nutida spiritualitet
Om Storsjöns skärgård
Olof Sandler:Minnen från tiden som provinsialläkare i Brunflo
1968"Moltas" Eriksson:Om det fyrdimensionella landskapet Jämtland
Torsten Åhlander:Om trolldom i Nyhem
1969Viktor Hedberg:Om Moten på krogen Phoenix tid och om farbror Hägglund
1970"Moltas" Eriksson:Om pulveriserat vatten och dess eventuella användning
1971Sven-Bertil Jansson:Om Storsjöodjuret
Karl-Erik Eriksson:Om Samfundet Storsjöodjurets Vänner
Ture Stenholm:Norrlands nations historia
John Elfström:Om konsten att klara sig på restaurant i Ryssland
Axel Rosenlind:Om hingstar på Wången
Holger Olsson:Om konsten å frie at stårsom
1972"Moltas" Eriksson:Om fotgängarens vedermödor
Kettil Olsson:Om tjuvjakt i jamtska skogar och hur lumpen gestaltade sig under andra världskriget
1973Lars Faxén:Gamla Jamtamotminnen
Per-Olof Sundman:Ingenjör Andrées ballongfärd
Lennart Björkquist:Om begreppet gålbeinskär, dess etymologi, innersta själ och yttersta mening
Ove Stephansson:Om kontinentaldrift
Larus Jonsson:Om Island
Holger Olsson:Om konsten att sprutmåla kök
1974Ragnar Ohlsson:Om jamskan
Erik Lindgren:Om Tunisien
Karl-Erik Eriksson och
Carl-Fredrik Hallencreutz:
Om Samfundet Storsjöodjurets Vänner
Karl Zetterström:Konstnärsminnen från Jämtland
Erik Eriksson:Reseminnen från Kambodja
Nils Bergvall:Om jämtländska astronomer samt om nebulosor, novor och supernovor
1975Ulf von Sydow:Om glaciärer i norra Sverige
Hans Fladvad:Minnen från Jamtamot
Bengt Gustavsson:Scener ur Heimkoke-revyn
Per-Erik Wåglin:Om Skottland
Sture Mars:Om Övre Slottsgatans byalag
Ejnar Haglund:Om Chopin
1976Bo Oscarsson:Hällmålningar i Jämtland
Thord Larsson-Graff:Om Alaskas djurliv
Holger Olsson:Egna dikter
Sune Olofsson:Om ett blodigt drama mellan Sjoutenlappar och nybyggare i norra Jämtland
Bo Oscarsson:Om en resa i Polen
Daniel Viklund:Européers syn på Sverige och svenskarna
Per Domeij:Spetsbergens flora och fauna
1977"Beppe" Wolgers:Egna dikter
Henrik Caspari:Aforismer
1978Gunnar Walberg:Om snus och snustillverkning
Göran Karlholm:Om folkdanser och Ovikendräkten
Björn Björck:Om koppargruvor i Jämtland
1979Jöns Fahlén:Om forbondedräkten
Ville Roempke:Om spelmän i Jämtland
Gunnar Björck:Frösö lägers historia
Stefan Halvarsson:Om en resa på transsibiriska järnvägen
1980Nils Bergvall:En resa i Brasilien, Chile, Bolivia och Peru
Håkan Håkansson:Om traditioner och jamtska språket
Lars Faxén:Om "iso gei", vår jämtländska hembygd
Björn Björck och Åke Rödin:En resa i Canada
1981Vidar Reinhammar:En resa till Färöarna
Carl-Göran Ekerwald:Om Armfeldt och det svensk-norska kriget
Erling Jacobsson och
Karl-Erik Eriksson:
Om Samfundet Storsjöodjurets Vänner
Per-Gunnar Norman:Om Sunne kyrkoruin och Andersö skans
Sven-Bertil Jansson:Om visor från Jämtland
1982Mats Rolén:Om Bräckebygdens historia
Jöns Fahlén:Om forbonderesan till Röros och om Jämthunden
Nils Nilsson:Om miljögifter och kvävegödsling
1983Sigurd Svennerstam:Gamla skol- och Jamtamotminnen. Rektor Hägglund
Åke Söderqvist:Minnen från Jämtland, bl a från Frösön och Åre
Jens Örjebo:Om bynamn i och omkring Flata
Bo Oscarsson:Om Georg Adlersparre. Om de jamtska frihetskämparna Mårten Jönsson och Lars Persson
Nils Bååthe:Om gamla tiders Mot och om tiden som sjömanspräst i Buenos Aires
1984Arne Rubensson:Om eget författarskap
Erik Eriksson:Egna Motminnen
Nils Sundkvist:Om Baltzarfejden och gamla pilgrimsleden genom sydjämtland
Olle Hallberg:Om letande efter bl a kanonkulor med hjälp av metalldetektor. Om fiskdöd i södra Jämtland.