Jamtamots första styrelse

av Nils Sjölander

Denna artikel har tidigare publicerats i Jamtamots i Uppsala jubileumsskrift 1985 Jamtamot, Upsala 1915–1985. Artikeln får kopieras för privat läsning och icke-vinstbringande spridning inom den egna kamratkretsen (ett av syftena med att lägga ut artikeln), men får ej utan författarens medgivande genomgå allmän spridning via andra media än Jamtamots hemsida, oavsett om spridningen är vinstbringande eller ej.
Senaste uppdatering: 1999-02-02I den 2:a paragrafen i protokollet från Jamtamots nygrundande den 23 februari 1915 yttrade sig initiativtagaren Ossian Ericsson och föreslog bildandet av "ett förbund mellan jämtlänningar". Han läste samtidigt upp stadgarna för det gamla Jamtamot från 1907. Förslaget bifölls av de närvarande, som samtidigt blev styrelseledamöter enligt följande förteckning:

Befattning Person
Ordförande Fil. kand. Pehr Lugn från Undersåker
Vice ordförande Jur. stud. John Andersson från Bräcke
Ceremonimästare Fil. mag. Ossian Ericsson från Föllinge
Sekreterare Med. stud. Valdemar Ocklind från Mörsil
Skattmästare Fil. kand. Karl Nilsson från Norderön
Gillevärd Jur. stud. Gösta Wikegård från Östersund
7-man Jur. stud. Ragnar Berg från Strömsund

Dessa personer utgjorde också ett studentmatlag kallat "Ossians matlag" efter Ossian Ericsson.

Redan vid ett sammanträde den 27 samma månad tillsattes en namnkommitté med uppgift att ersätta de sedvanliga ledamotsnamnen ordförande, sekreterare, etc med mer jämtska ord. Man beslutade då också att en 7:e styrelsepost skulle tillsättas och till den valdes Jur.stud. Ragnar Berg (Strömsund). I november samma år hade kommittén slutfört sitt arbete och alla de nuvarande namnen fanns klara. I oktober hade föreningen redan valt sina revisorer, som fr.o.m. år 1917 kallas Granskare.

Namnet Gode på Ceremonimästaren betyder "gudstjänare" och kommer från asatrons tid då Goden var ett slags hövding som förenade juridisk och prästerlig myndighet. Goden var officiant vid Bloten och han skulle dessutom lysa och upprätthålla tingsfred. Namnet Sjuman anspelar på de gamla namnen "Sexman" ­ en ordningsman för kyrkotukt i en socken, samt "Tolvman" ­ det gamla namnet på en nämndeman.

Dagens styrelse består av ytterligare tre ledamöter som tillkommit genom åren:

Lekare (1923): Sånganförare, samt ledare och domare vid kampsporterna
Munskänk (1929): Barmästare (posten var avskaffad under åren 1943-1955)
Redaktör (1979): Redaktör för Jamtamots tidning "JT" (adjungerad i styrelsen 1972-1979)


Pehr Lugn från Undersåker

Född i Undersåker 9/10 1881. Mogenhetsexamen vid Luleå högre allmänna läroverk i juni 1909. Inskriven vid Upsala universitet i september samma år. Teologie filosofie examen i oktober 1911. Hum. filosofie kandidatexamen i september 1914.
 
John Andersson från Bräcke

Född i Bräcke den 14/12 1887. Mogenhetsexamen vid Östersunds högre allmänna läroverk i maj 1908. Inskriven vid Upsala universitet i februari 1912. Jur. stud.
 
Valdemar Ocklind från Mörsil

Född i Mörsil den 22/10 1891. Studentexamen vid Östersunds högre allmänna läroverk i maj 1912. Inskriven vid Upsala universitet i september samma år. Med. stud.
 
Karl Nilsson från Norderön

Född på Norderön den 16/11 1886. Mogenhetsexamen vid Lunds privata elementarskola i maj 1908. Inskriven vid Upsala universitet i september samma år. Nat. vet. filosofie kandidatexamen i april 1912.
 
Gösta Wikegård från Östersund

Född i Östersund den 10/6 1890. Studentexamen vid Östersunds högre allmänna läroverk i maj 1910. Inskriven vid Upsala universitet i september samma år. Jur. stud.
 
Ossian Ericson från Föllinge

Född i Föllinge den 23/1 1887. Mogenhetsexamen vid Östersunds högre allmänna läroverk i juni 1907. Inskriven vid Upsala universitet i september samma år. Filosofie ämbetsexamen i maj 1912. Vikarierande lektor vid Strängnäs högre allmänna läroverk 1912-13. Extra ordinarie lektor vid Sundsvalls högre allmänna läroverk 1913-14.
 
Ragnar Berg från Strömsund

Född i Strömsund den 14/11 1892. Studentexamen vid Östersunds högre allmänna läroverk i juni 1912. Inskriven vid Upsala universitet i september samma år. Jur. stud.


Bilderna ovan samt huvuddelen av tillhörande bildtexter är hämtade från Norrlands nations arkiv.