Föredrag hållna på Mot 1915 – 1965

av Sven-Bertil Jansson

Denna förteckning över föredrag hållna på Mot 1915-1965 har tidigare publicerats i Jamtamots i Uppsala jubileumsskrift 1965 Jamtamot, Upsala, 1915–1965. En krönika. Förteckningen får kopieras för privat läsning och icke-vinstbringande spridning inom den egna kamratkretsen (ett av syftena med att lägga ut artikeln), men får ej utan författarens medgivande genomgå allmän spridning via andra media än Jamtamots hemsida, oavsett om spridningen är vinstbringande eller ej. Senaste uppdatering: 2001-10-31

Föredragshållare Årtal Föredrag
Lars Faxén1915Jakter och jaktliga marker inom Jämtland
Olof JanssonByggnadsstil m m i Näs socken
Gösta Wikegård1917Frösö trivialskola
Herman Geijer1918Ortnamn i västra Jämtland
A.O. HolmquistJämtlands äldre historia
Anton Andersson1920Vittror och vittretro
Carl-Allan Moberg1923Härjedalsk konstskicklighet i forna tider
Gustaf NäsströmJohannes Magni resa i Norrland
John Lindgren1924Minnen från utländska resor
Gustaf NäsströmMed Olof Rudbeck och Karl XII genom fantasiens och verklighetens Jämtland
Bertil Nordenfelt1926Gamla julseder
Ernst Arbman1927Jämtländsk folkmusik
Mikael AndréeOm det gamla Jamtamot
Bertil Nordenfelt1928Professor Carl Zetterström
Carl-Allan MobergMusiken vid Uppsala universitet i äldre tider
Harry Söderman1929Glotzelfynden
Olof BehmJämtens psyke
Erik AmnéusOm en världsomsegling
Eric FestinOvikens gamla kyrka
Herman Geijer1930Några jämtländska ortnamnsfrågor
Ernst ArbmanLapp-Nils
Viktor JärneforsOm Härjedalen
Ernst ArbmanJämtarnas foror genom Medelpad
Emanuel Eriksson1931Härjedalens ansikte
Ivan ÖrtendahlOm en Afrikaresa
C.A. HägglundOm rektorstiden m m i Jämtland
Gustaf Näsström1932Reseintryck från Tjeckoslovakiet
Emanuel ErikssonJämtländskt fäbodväsen
Carl LindbergFolkminnen från Jämtland
Ernst ArbmanAllmogemusiken, kyrkan och väckelsen, några tidsbilder från 1800-talet
Walter Holmstedt1933Ett radiokåseri
Stanislaw SawickiJämtland i en främlings ögon
Karl TirénLappmusiken och Lapp-Nils
Carl LindbergOm Hackås bebyggelsehistoria
Torsten Boberg1934De Armfeldtska karolinernas dödsmarsch över fjällen nyårest 1718-19
Ivan ÖrtendahlSydvästafrika
Carl LindbergOrtnamn i Håsjö och Hällesjö socknar
Hemming Steen1935Jämtländska författare och publicister
C. v JacobowskyCarl Zetterström. Jämtlands biblioteks grundare
Georg DalundeHistorier
Lars Faxén1936Naturskyddsfrågor i Jämtland och Härjedalen
Hemming SteenJämtland och jämtarna
Gustaf NäsströmI radiobil genom Jämtland och Härjedalen
Sven Wikström1937Jämthandel under norsktiden
Bertil CarlbergWilhelm Peterson-Berger som musiker och kulturpersonlighet
Torsten BobergBjörnen, Norrlandsskogen skräckdjur och humorist, i folktro och verklighet
Nils-Daniel ViklundIntryck från en resa i Frankrike
Carl Lindberg1938Jämtländska ortnamn
Harry SödermanKonsten att resa
Gudmar HasselbergFrösö trivialskola
Carl Lindberg1939Jämtländska obygdens tillbakagång
Karl HollströmSkolminnen från Östersund på 1870-talet
Olof Forsén1940Med Radiotjänsts reportagebil i Jämtland
Gudmar Hasselberg1941Den svenska litteraturens utveckling efter sekelskiftet
Gustav Hedenvind-Eriksson1942Om rallare
A.O. Holmquist1943Salixkungen, lönnbrännare och annat folk
Gustaf NäsströmKrigets Amerika
E.W. Olsson1944Tre tidningsredaktörer i Östersund under senare hälften av 1800-talet
Eric FestinOm naturskydd och hembygdsvård
Gustaf Näsström1945Förberedelser inför sommarutställningen i Östersund
Nils Thomasson1946Färgfilm från Härjedalen
Hemming SteenJämthistorier
Anton AnderssonFärgbilder från Det heliga landet
Gustaf Näsström1947Om 1500- och 1600-tal i Sverige
Lennart BjörkquistDen äldsta fornminnesforskningen i Jämtland
Bertil Lundman1948Om Jämtlands antropologi
Allan ParkmanResa i England
Kapten UlinOm urjämten
Emanuel ErikssonResa till Jämtland
Lennart BjörkquistNytt på fältet
Nils Thomasson1949Bilder från Jämtlandsfjällen
Gustaf NäsströmEn konstkritikers sorger och fröjder
Lennart BjörkquistÅrsrapport
Karl Hollström1950Om det gamla Östersund
Nils ThomassonFilm
Halvar SehlinPilgrimsvägar
Harry SödermanStockholmspolisens historia
Olof BehmTill fädrens minne
Lennart BjörkquistHällristningar vid Fångsjön
Gustaf Lidén1951Om FN
Aksel LindströmOm brytningstiden mellan hedendom och kristendom i Jämtland
L.M. HolmbäckCampanologiska irrfärder
Lennart BjörkquistÅrsrapport
Edwin HewittPopulära missuppfattningar om Sverige i Förenta staterna
Tage RoosFärgbilder från Jämtland
Karl Hollström1952Minnen från 1880-talets Östersund
Bertil FlemströmRagundabilder
Harry SödermanOm Israel
Lennart BjörkquistÅrsrapport
Nils Agerberg1953Färgbilder från Pakistan
Tage Roos1954Forskningsresa till Spetsbergen
Georg Dalunde1955Jämthistorier
Ossian EricssonOm det tidiga Jamtamot
Erik Eriksson1956Bilder från Hawaii
Gustav Hedenvind-ErikssonMinnen
Erik ErikssonBilder från Spetsbergen
Nils Bååthe1957Från Sydamerika
Nils-Daniel ViklundVattenregleringarna
Gustaf NäsströmEtt år i Klara
Bertil NordforsFrån Java och Sumatra
Sven-Bertil Jansson1958Jamtamotshistoria
Ragnar Arbman1959Om fiske
Östen Edlund1960Idrottsresor i Grekland och Italien
Per Nilsson-TannérBöcker och böckers öden
Gustaf Näsström1962Linné
Åke Söderqvist
Sven "Plex" Pettersson
Om TV-erfarenheter
Ivar OlofssonKalla fakta om is
Anders Jansson1963Konsten att vara dirigent
Bengt AnellGrottkonst
Percy Backlund1964Resor i Orienten
Olof Behm1965Om hembygdskänslan
Sven-Bertil JanssonGlimtar från Jamtamots historia
Gustaf NäsströmIntryck från Rom