Allmänt om dokument på Jamtamots webbsajt

Många artikeldokument i Jamtamots www-system finns åtkomliga under rubriken DOKUMENT. Länkningar sker i passande fall från andra huvudrubriker. Dessutom finns här en Förteckning över Jamtamots bokdeposition i Norrlands nations bibliotek, till hjälp för den som vill ta reda på vad som fins att låna av jamtsk/herjeådalsk litteratur på nationens bibliotek.
Fotnot: Huvuddelen av depositionen gjordes ht 1963.

Copyright

Allt material på Jamtamots hemsidor, exempelvis presentationer av Hederspristagare, får kopieras för privat läsning och icke-vinstbringande spridning inom den egna kamratkretsen (ett av syftena med att lägga ut materialet), men får ej utan respektive författares medgivande genomgå allmän spridning via andra media än Jamtamots hemsida, oavsett om spridningen är vinstbringande eller ej.