Carl Zetterström  –  Historik 1767-1829

Carl Zetterström föddes i ett soldattorp i By på Rödön den 16 maj år 1767. Fadern var forbonden och ryttaren Nils Säterström från Säter på Rödön. Carl Zetterströms skolgång skedde vid Frösö Trivialskola samt vid gymnasiet i Härnösand. Han begav sig sedan år 1789 till Uppsala för akademiska studier varpå följde examina och akademiska ämbeten med en professur i medicin som höjdpunkt.

Carl Zetterströms hem i Uppsala utgjorde en borg för genomresande jamtar där alla undfägnades väl med mat, dryck och logi, samt även med kontanter om sådana saknades. Hemmet var också en samlingspunkt för de jamtska studenterna i Uppsala och Carl Zetterström blev Hedersledamot först i den Medelpado-Jemtländska Nationen och sedermera även i Norrlands Nation.

Carl Zetterström dog i Uppsala den 9 november år 1829 och begravdes på Vaksala kyrkogård. Bland hans kvarlåtenskap fanns en stor och värdefull boksamling som testamenterades till Frösö Trivialskola, som en början till ett bibliotek för Jamtland.

Oljemålning av professor Per Krafft d.y.

Se även en biografi i uppslagsverket Svenskt biografiskt handlexikon, samt en historik på www.froson.com.