Ledamöternas titlar
Överhövding = Ordförande
Hövding = Vice ordförande
Gode = Ceremonimästare
Skrivare = Sekreterare
Fogde = Skattmästare
Gillevärd = Köksmästare
Sjuman = Ordningsman och vice ceremonimästare