Herlige herjeådalinger å ljuvlein e jamter!

Gålbeinskær! E du n tåkken ein som föredra original istelle for bleik e kopier? Les då om föreninga för deg ...
Jamtamots Gode, Johan Bengtsson
Jamtamots Gode
Inval i Jamtamot
Inval i Jamtamot
Jamtar på Birkarlarenne
Jamtar på
Birkarlarenneth
Vy på Kammarn
Kammarvy
Jamtlands Tidning
Jamtlands Tidning
Jamtamot välkomnar
Den anrika student- och hembygdsföreningen Jamtamot välkomnar manliga studenter inskrivna vid Norrlands nation. Föreningens huvudaktivitet är vad vi kallar Mot. De ursprungliga Moten hölls redan i slutet av 800-talet på Frösön. Dessa hade en karaktär av Allting där varje fri jamt kunde föra sin talan. Med detta ursprung i tankarna bildades Jamtamot (redivivum) 1915, utifrån en tidigare variant åren 1907-10. Föreningen är därmed Norrlands äldsta förening. Dessa Mot sker 8-9 gånger per år.
Jamtamots gålbeinskallelse
Under Moten samlas vi i gott sällskap och inmundigar mat och dryck, bedriver studentikosa upptåg och värnar om heimbygden. Här dryftas, ventileras, granskas och beslutas om varjehanda spörsmål som anses tillräckligt viktiga för oss Jamtar. Moten avlutas då den siste Jamten lämnar Motet, dessa tillställningar kan därav bli långa historier.
Förutom Mot har vi frekvent förekommande kammarkvällar på nationsvinden. På valborg driver vi traditionell Jamtpub och Jamtamots senaste succé: Galoppdisco på Norrlands! Tillsammans med vår kära systerförening Härja-Jämt har vi förutom middagar och cykelutflykter även den årligt återkommande succéartade gasken SAMARR (Exempelvis övertrtäffade vi ht 2000 Norrlands nations omsättnings-, vinst- och besöksrekord!).
Jamtamot är öppet för alla män med hjärta och hjärna på rätt ställen. Om du är intresserad av att fördjupa, upprätthålla eller inleda kontakterna med Jamtland och vill bli en del av en anrik studenttradition och ett hjärtligt brödralag, tag då kontakt med någon av undertecknade eller anmel deg direkt te Mot (som gålbeining).
Goden
Gålbeinskær
Gålbeinskær, på svenska gulbenskarl, betyder gröngöling, nybörjare, en som är med första gången.
Forkörarnas byxor var av älgskinn, vilka var gulaktiga i nytt skick. Allt eftersom tid och användning fortgick blev byxorna så småningom bruna. En ung jamt på sin första forbonderesa och med nyinförskaffade älgskinnsbyxor var sålunda gul om benen, därav benämningen gålbeining på jamska. En särskild uppgift som i regel tillkom gålbeinskærn var att vid passering av ett gränsmärke, t.ex. en kokstein på Skalstufjället, bjuda de andra forkörarna på förtäring – gålbeinskanna.
Storjamten Bo Oscarsson
Ovanstående notis om begreppet Gålbeinskær är skriven av Storjamten, tillika Hederspristagaren, Bo Oscarsson
Storjamten Hans-Peter Burman
En annan av Jamtamots
Storjamtar tillika Hederspristagare