Jamtamots styrelse 1915
Överhövding Pehr (Johan) Lugn Undersåker
Hövding John (Nikolaus) Andersson Bräcke
Gode Ossian (Nils Ruben Hilding) Ericson Föllinge
Skrivare Valdemar (Per) Ocklind Mörsil
Fogde Karl (Alfred) Nilsson Norderön
Gillevärd Gösta (Karl Olov E:son) Wikegård Östersund
Sjuman Ragnar (Axel Sigurd) Berg Strömsund
Förklaring av ledamöternas titlar
En artikel om den första styrelsen