Jamtamots Sjuman,
Jur.stud. Ragnar (Axel Sigurd) Berg från Strömsund