Jamtamots Gillevärd,
Jur.stud. Gösta (Karl Olov E:son) Wikegård från Östersund