Jamtamots Fogde,
Fil.kand. Karl (Alfred) Nilsson från Norderön