Jamtamots Överhövding,
Fil.kand. Pehr (Johan) Lugn från Undersåker