Sommarmot genom tiderna

av Samfundet Kartotekets Vänner


Sommarmotet är Jamtamots sista mot i uppsalatrakten under vårterminen, och har karaktären av ett utflyktsmot, oftast utanför Uppsala och Norrlands nation. Det avhålls i månadsskiftet maj - juni, och följs ungefär en månad senare av det sista motet för verksamhetsåret; Heimmotet i Jämtland eller Härjedalen. Det första Sommarmotet gick av stapeln i juni 1974 på Uppsala studentkårs friluftstorp Norreda, och många av dem har haft detta som motlokal, även om utflykter ut till Roslagens skärgård inte varit ovanliga.

Lista över Sommarmoten och motplatserna:

 • 1974 – Norredatorp
 • 1975 – Norredatorp
 • 1976 – Inställt
 • 1977 – Norredatorp
 • 1978 – Hågadalen
 • 1979 – Lännaholm, Länna värdshus
 • 1980 – Norredatorp
 • 1981 – Norredatorp
 • 1982 – Norredatorp
 • 1983 – Norredatorp
 • 1984 – Hågadalen
 • 1985 – Lännaholm, Länna värdshus
 • 1986 – Norrlands nation
 • 1987 – Vätö i Roslagen
 • 1988 – Norrlands nation, Studentvägen
 • 1989 – Stabby prästgård i Uppsala
 • 1990 – Norredatorp
 • 1991 – Norredatorp
 • 1992 – Loppetorp i Karlsbyn, nära Sundborn
 • 1993 – Norredatorp
 • 1994 – Norrlands nation (Wahlgrenska)
 • 1995 – Pilsbo
 • 1996 – Pilsbo
 • 1997 – Pilsbo
 • 1998 – Lunsentorpet
 • 1999 – Norredatorp
 • 2000 – Sten Sturemonumentet
 • 2001 – Norreda torp
 • 2002 – Inställt
 • 2003 – Sigtuna
 • 2004 – Svartlöga
 • 2005 – Svartlöga (även Valmot)
 • 2006 – Norredatorp
 • 2007 – Svartlöga
 • 2008 – Svartlöga
 • 2009 – Inställt
 • 2010 – Sten Sturemonumentet, Norrlands nation
 • 2011 – Lunsentorpet
 • 2012 – Hågadalen
 • 2013 – Lunsentorpet
 • 2014 – Svartlöga
 • 2015 – Norredatorp
 • 2016 – Hågadalen, Norrlands nation (Datorsalen)
 • 2017 – Norredatorp
 • 2018 – Norredatorp
 • 2019 – Svartlöga
 • 2020 – Skommarbo i Björklinge
 • 2021 – Inställt
 • 2022 – Norredatorp