Ockupationsmotet den 4/10 1996

Broder Goden med sin stav hälsar på nyblivne Brodern Olle Karlsson med Jamtamots rituella handslag.  (Foto: Br Red)

I sammanhanget kan det nämnas att under Heimmotet 1988 hämtades Godestaven från skogen på Hoverbergets framsida under ledning av en ledamot i Hoverbergskommittén.