N Carl

av Berta Magnusson

Denna dikt har tidigare upplästs av Berta Magnusson i trivialskolans bibliotek på Stocke på Frösön den 6 november 1998 i samband med att Kommittén för Jamtamotets bevarande delade ut den Zetterströmska medaljen för jamtsk vitterhet till Karl-Erik Jonasson. Dikten får kopieras för privat läsning och icke-vinstbringande spridning inom den egna kamratkretsen (ett av syftena med att lägga ut dikten), men får ej utan författarens medgivande genomgå allmän spridning via andra media än Jamtamots hemsida, oavsett om spridningen är vinstbringande eller ej. Senaste uppdatering: 1998-11-20

Se även dikten Bok-kjörarn frå Revsund.

I Te minnes, te löft fram
te lætt n Carl få gjæra se haul
de e tökke som e kultur
de e tökke som håll oss oopp
attn henen har e föntes småstreikan
fyyr, fem som ha kute öve gjala
å sææn ha vårte löfte öve perals-fåra
vårte meir æn n stein-flå-kær å n veklyvar.

II Mæn te begynn hen i utskagom
te stå mæ öksn rektut fastkile
å mæ ljåa rektut bönne mæ ljåreimen
tökke ger grunden
känslan för de mæ ha
de mæ gjær.

III Ta jamtom komm’en
för jamtom e’n änn
Han ha synt ta väja
Han ha lärdd oss te væ keiku
Mæ keika komm man
hårre långt som helst.
Jamtlann e inge ittnå
Jamtland e någu - de ha till eksempel fostre n Carl!