Dokument
Jamtamotiana
Krönikor
Sångbok 1932
Sångbok 1951
Sångbok 1968
Sångbok 1983
Sångbok 2003
Sångbok 2003..Potpurri
Sångbok – Br Andos
Jamtlandica
Adlersparre, Georg
Alltinget Jamtamot
Ærnakker
Att samla ortnamn
.
Bernadotte och jamtarna
Bok-kjörarn frå Revsund
Bredman, Johan 1770-1859
Bynäset / Sproteide
.
Danska riksvapnet i Ragunda
.
Eksing
.
Fastessons dikt 1677
Festin, Eric 1878-1945
Fjällvärlden
Folkstämningen i Jamtland
.
.
Hembygdsdagar 1946
Hiorter, Olof – Astronom
Hjalmar Strömer 1849-1886
Hjerpe skans historia
Hospitalet i Bergen
.
Jamska – Grammatik
Jamska – Jamtarnas språk
Jamska – Orlboka
Jamska – Stavning
Jamska – Den sek. diftongen 'ao'
Jamska – Det gamla strömsmålet
Jamska – De östjämtska målen
Jamtar gjorde vikingafärder
Jamtarnas gamla lag
Jamtland från A till Ö
Jamtlands flagga
Jamtlands historia
Jamtlands runsten
Jamtska mark
Jamtälven
J-H – Gamle norske landskaber
.
Krigsterrorn 1563–1677
.
N Lapp-Nisch
N Lapp-Nirs (normalstavning)
Laxdalasagan
.
Motståndsmän i Jamtland
Mörsils gästabud
.
Orlboka
.
Rahm, Olof – Motståndsman
Ravund
Republikens västgräns
Republikens östgräns
Revolutionsmanifestet 1809
Runstensbron och andra ...
.
Sigille at jamtom
Siste buføringa
Skalstuguvägens historia
Sproteide / Bynäset
.
Tacktal vid Stormotet 1995
Tibrandsholm
1000 år av frihet
.
Upproret 1655
.
Västerhus – Minnesplattan
Västerhus kapell
.
Walléns, Elsa författarskap
.
Zetterström, Carl Testamentet
Zetterström, Carl Till minne
Zetterström, Carl N Carl
.
Ås – Gud och ö
.
Ärterbröd
2020-05-31