Eric Festin (1878–1945)

Jamtlands (och Sveriges) förste länsantikvarie  (1919–1945)

Sammanställning gjord av Nils Sjölander. Senaste uppdatering: 2009-04-17.
Eric festin
Eric Festin år 1910
Enligt Nationalencyklopedin
Museiman, verksam i hembygdsarbetet i Jämtland och Härjedalen, från 1919 länsantikvarie. Festin var den drivande kraften bakom skapandet av länsmuséet och friluftsmuseet Jamtli i Östersund.
Enligt Norrländsk uppslagsbok, m.fl. källor
Högerriktad pekare Eric Festin var den verklige eldsjälen bakom grundandet år 1912 av Fornbyn Jamtli, och år 1930 av Jämtlands läns museum.
Högerriktad pekare Eric Festin blev år 1912 utsedd till intendent vid Föreningen Jämtslöjd.
Högerriktad pekare Eric Festin blev år 1919 Sveriges förste länsantikvarie.
Högerriktad pekare Eric Festin ledde restaureringar av mer än hälften av Jämtlands läns kyrkor, samt utförde en mängd arkeologiska utgrävningar och byggnadshistoriska undersökningar.
Högerriktad pekare Eric Festin lyckades, efter en utdragen strid med framför allt Härnösandsföreträdarna, lokalisera Landsarkivet till Östersund.
Högerriktad pekare Eric Festin var initiativtagare till det stora historieverket Jämtlands och Härjedalens historia.
Högerriktad pekare Eric Festin var åren 1913-1944 redaktör för årsskriften Jämten .
Högerriktad pekare Eric Festin var starkt engagerad i naturskyddsfrågor. Han räddade t.ex. Tännforsen i början av 1940-talet, han ledde återinplanteringen av bäver på 1920-talet, och han såg till att sångsvanen häckade i länet igen.
Högerriktad pekare Eric Festin utsågs år 1942 till Hedersdoktor vid Uppsala universitet.
Ur dikten Eric Festins minne, skriven av Olle Arbman och publicerad i Jämten årgång 1945
Eric Festins gravvård på Hackås kyrkogård
Foto: Bo Oscarsson
Eric Festins gravvård på Hackås kyrkogård.
Din dag blev rik av väldiga värv
i Jämtland din vaggas land.
Din syftning var hög, din dröm var djärv
och vida vi märkte din hand.
Du var envis som enen, du nådde ditt mål.
Vart hinder bröts ned av ditt viljestål.
Som sångsvanen sträcker i våren kväll,
nu når din ande sitt tjäll.
När du skådade pilgrimsvägar och fjäll,
blev lyrisk din blåa blick.
Ditt hela liv var ett enda hell
till den bygd, som din längtan fick.
Din kärlek till Jämtland blev din passion,
och tusenden gjorde du starka i tron.
Ingen isande köld, ingen lurande hand
din flammande ande band.
Ring, Jämtlands kyrka, hans minne, ring!
Göm, trofasta fjäll, hans namn!
Nu honom, som famnade tusen ting,
slut, Jämtland, i älskande famn.
När brunkullan blommar, när brudlåten går
och fjället i drömmande blånad står,
då mänges i allt som en blomdoft, fin,
ditt minne Eric Festin.

Källor

 Nationalencyklopedin.
 Norrländsk uppslagsbok.
 Jämten 1945.
 Jämten 1986.